Cách tính thuế thu nhập cá nhân online

Thu nhập
Bảo hiểm
Giảm trừ gia cảnh
Diễn giải chi tiết (VND)
Lương GROSS
Bảo hiểm xã hội (8%) -
Bảo hiểm y tế(1.5%) -
Bảo hiểm thất nghiệp(1% - lương tối thiểu vùng) -
Thu nhập trước thuế
Giảm trừ gia cảnh bản thân -
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc -
Thu nhập chịu thuế
Thuế thu nhập cá nhân(*) -
Lương NET
(Thu nhập trước thuế - Thuế thu nhập cá nhân)
(*) Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VND)
Mức chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu VND 5% 0
Trên 5 triệu VND đến 10 triệu VND 10% 0
Trên 10 triệu VND đến 18 triệu VND 15% 0
Trên 18 triệu VND đến 32 triệu VND 20% 0
Trên 32 triệu VND đến 52 triệu VND 25% 0
Trên 52 triệu VND đến 80 triệu VND 30% 0
Trên 80 triệu VND 35% 0
Người sử dụng lao động trả (VND)
Lương GROSS 0
Bảo hiểm xã hội (17.5%) 0
Bảo hiểm y tế (3%) 0
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - lương tối thiểu vùng) 0
Tổng cộng 0
Diễn giải chi tiết (VND)
Lương NET
Bảo hiểm xã hội (8%)
Bảo hiểm y tế(1.5%)
Bảo hiểm thất nghiệp(1% - lương tối thiểu vùng)
Thu nhập tính thuế net
Giảm trừ gia cảnh bản thân
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc
Thu nhập chịu thuế
Thuế thu nhập cá nhân
Quy đổi sang Gross
Lương GROSS
(*) Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VND)
Mức chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu VND 5% 0
Trên 5 triệu VND đến 10 triệu VND 10% 0
Trên 10 triệu VND đến 18 triệu VND 15% 0
Trên 18 triệu VND đến 32 triệu VND 20% 0
Trên 32 triệu VND đến 52 triệu VND 25% 0
Trên 52 triệu VND đến 80 triệu VND 30% 0
Trên 80 triệu VND 35% 0
Người sử dụng lao động trả (VND)
Lương GROSS 0
Bảo hiểm xã hội (17.5%) 0
Bảo hiểm y tế (3%) 0
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - lương tối thiểu vùng) 0
Tổng cộng 0
Hướng dẫn tính thu nhập cá nhân

Nhằm giúp quý Anh/Chị thuận tiện hơn trong việc tính toán thuế thu nhập cá nhân của mình hoặc cho người khác. Chúng tôi đã thực hiện công cụ tính thuế thu nhập cá nhân một cách tự động. Dựa trên căn cứ pháp lý mới nhất để tính thuế thu nhập 2019.

gioi-thieu-ve-tra-cuu-mst

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Thuế TNCN phải nộp =  Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó :

 1. Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ.
 2. Thuế suất : Được áp dụng theo bảng thuế suất lũy tiến theo phụ lục: 01/PL-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC).

Với mức lương gross 15 triệu, Anh/ Chị sẽ đóng 221.250 đồng tiền thuế.

Các khoản giảm trả khi đóng thuế thu nhập cá nhân.

Theo Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC, các khoản giảm trừ gồm:

 1. Giảm trừ đối với người nộp thuế: 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm);
 2. Giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng/tháng (43,2 triệu đồng/năm);
 3. Giảm trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện;
 4. Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

Đối với người lao động:

 1. Bảo hiểm xã hội : 8%.
 2. Bảo hiểm y tế : 1.5%.
 3. Bảo hiểm thất nghiệp: 1%.

Đối với người sử dụng lao động, tổng mức đóng là 21.5%, Trong đó:

 1. Bảo hiểm xã hội : 17.5%.
 2. Bảo hiểm y tế : 3%.
 3. Bảo  hiểm thất nghiệp : 1%.
 4. Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp : 0.5%.

Mức lương thấp nhất để dóng bảo hiểm xã hội theo vùng 2019.

+ Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Mức lương thấp nhất để đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2019

Doanh nghiệp  Thuộc Vùng

Mức lương thấp nhất để tham gia bảo hiểm bắt buộc

(BHXH, BHYT, BHTN)

Đối với lao động chưa qua học nghề

(làm công việc giản đơn nhất)

Đối với lao động đã qua học nghề

(Phải cộng thêm 7%)

Vùng 1

4.180.000

4.472.600

Vùng 2

3.710.000

3.969.700

Vùng 3

3.250.000

3.477.500

Vùng 4

2.920.000

3.124.400

Mức lương đóng Bảo hiểm xã hội tối đa:

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.

- Mức tiền lương tháng đóng BHTN mức tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng. (Mức lương tối thiểu vùng được xác định như trên trên)

Mức lương cơ sở cụ thể như sau:

- Từ ngày 1/7/2019: Mức lương cơ sở là: 1.490.000 đ/tháng.

File excel tính thuế thu nhập cá nhân.

Nhằm giúp các bạn có cái nhìn trực quan hơn về công cụ tính phí của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ file tính toán bằng công thức excel mà chúng tôi đã sưu tầm và cải tiến trên internet.

Vui lòng chia sẻ bài viết ở chế độ công khai, và liên hệ chúng tôi qua đường dẫn sau, chúng tôi sẽ gửi file excel cho facebook cho bạn.

Link :   https://www.facebook.com/Tra-Cứu-MST-111071183569393/inbox/

Tờ khai mẫu quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Các bạn tải file theo đường dẫn sau:

Link:

https://drive.google.com/file/d/0B24q-XZt4667ZWFTTGVZa1liSjA/view